Pentadbiran Alam


    • Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan memelihara dan mentadbir sekalian alam. (Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Al-Fatihah, 1-2).

Hamka di dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar menyatakan maksud perkataan Rabbi.

  • Tidak ada puji, apapun macamnya puji untuk yang lain, hanya untuk Allah semata-mata. Dan di dalam ayat itu telah tersebut Tuhan sebagai Robbi, atau Robbun, yang bererti Pemelihara, Pengasuh, Pendidik dan Penyubur.
  • Kata Rabbun ini meliputi segala macam pemeliharaan, penjagaan dan juga pendidikan dan pengasuhan.  Maka kalau di dalam ayat yang lain kita bertemu bahwa Allah itu khalaqa, artinya menjadikan dan menciptakan, maka di sini dengan menyebut Allah sebagai kita sini Rabbun, dapat mengerti bahwa Allah itu bukan semata-mata pencipta, tetapi juga pemelihara.  Bukan saja menjadikan, bahkan juga mengatur.  Seumpama matahari, bulan, bumi sesudah semuanya dijadikan, tidaklah dibiarkan sehingga begitu saja, melainkan dipelihara dan dikuasai terus menerus.  Betapalah matahari, bulan dan bintang-bintang itu akan beredar demikian teraturnya, dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, jam ke jam, minit ke minit dan detik ke detik, berjalan teratur telah berjuta-juta tahun, kalau bukan pemeliharaan dan Allah sebagai Rabbun?

Pengenalan pentadbiran alam ini dimulai dengan pengenalan pencipta nya iaitu Allah s.w.t. Kalimat “Allah” ini dinamakan Lafzu’l Jalalah bermaksud kalimah yang menunjukan “Kebesaran Allah”, dan juga dinamakan “Sultanul Asmaa” iaitu “Sultan segala nama Tuhan”.

Pentadbiran dan Pemeliharaan ini merangkumi kepada semua perkara dunia, syariah, zahir dan ghaib diatas sifat-sifat Allah yang Maha Kuasa.