Bahasa Melayu vs Bahasa Ingeris : Bahasa pengantar dalam pendidikan Malaysia?


Pada kurun ini, adalah tidak dinafikan Bahasa Ingeris amat penting kerana bahasa ini merupakan bahasa ilmu moden dan perniagaan antarabangsa. Penguasaan bahasa ini amatlah penting untuk dikuasai. Namun begitu, pendidikan secara umum adalah salah satu perkara asas kepada negara yang mempunyai kadar kemasukan tahunan tingkatan 3 sebanyak 446,203 (2011, MOH).Malaysia mempunyai seramai 79,254 (2010, MOHE) … Continue reading Bahasa Melayu vs Bahasa Ingeris : Bahasa pengantar dalam pendidikan Malaysia?

The future of political Islam


ISLAMIST DEMOCRACY: The Egyptian crisis raises deeper questions about religious politics 1.  THE toppling of president Mohamed Morsi and his Freedom and Justice Party in Egypt has raised a host of deep and difficult questions about the future of politicised religion in general, and political Islam in particular. 2.  For starters, it has posed us … Continue reading The future of political Islam