Unit, sukatan dan agama


Dalam pembelajaran kejuruteraan, unit adalah perkara pertama yang perlu difahami secara jelas. Walaupun secara am nya, unit telah diajar di pelajaran Sains Tingkatan 1 dan kemudiannya pelajaran Fizik Tingkatan 4. Ia nya sering diulang-ulang bagi menunjukan kepentingannya dalam pendidikan. Namun begitu, apabila bekerja sebagai jurutera, barulah aku memahami kepentingannya dalam kehidupan apabila unit memberi signifikasi … Continue reading Unit, sukatan dan agama